Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

Lịch Sinh Hoạt Sắp Đến

Bát Quan Trai

Vào ngày Saturday, 4 Tháng 4 Năm 2020

Âm Lịch:

Lúc: 10:00am

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:

Sám Hối

Vào ngày:   Monday, 4/6/2020

Âm Lịch:

Sám Hối

Vào ngày:   Wednesday, 4/22/2020

Âm Lịch:

Bát Quan Trai

Vào ngày:   Saturday, 5/2/2020

Âm Lịch:


 

 


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712