Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

Lịch Sinh Hoạt Sắp Đến

Sám Hối

Vào ngày Monday, 31 Tháng 1 Năm 2022

Âm Lịch:

Lúc: 7:30pm - 9:00pm

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:

LỄ GIAO THỪA (Monday)

Vào ngày:   Monday, 1/31/2022

Âm Lịch:

TẾT NHÂM DẦN (Tuesday)

Vào ngày:   Tuesday, 2/1/2022

Âm Lịch:

Khai Kinh Dược Sư và dâng sớ cầu an đầu năm

Vào ngày:   Tuesday, 2/1/2022

Âm Lịch:

Cúng Ngọ và dâng sớ cầu siêu trong dịp Tết

Vào ngày:   Tuesday, 2/1/2022

Âm Lịch:

Lễ Vía Đức Di Lạc cầu an đầu năm

Vào ngày:   Tuesday, 2/1/2022

Âm Lịch:


 

 


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712