Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


LỊCH SINH HOẠT SẮP TỚI

Lễ Vía Đức Quan Âm: Vào ngày Sunday, 21 Tháng 7 Năm 2019 Âm Lịch: Lúc: 12:00pm - 1:30pm

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/17 tới 7/27 - Trà Đàm: Vào ngày:   Friday 7/26/2019 Âm Lịch:
Sám Hối: Vào ngày:   Wednesday 7/31/2019 Âm Lịch:
ĐẠI LỄ VU LAN: Vào ngày:   Sunday 8/11/2019 Âm Lịch:


 Chương Trình An Cư Kiết Hạ 2019 -


An Cư Kiết Hạ tại tu viện Kim Cang từ 7/17/2019 - 7/27/2019

Hôm nay chư Tôn Đức Tăng Ni đã vân tập về Tu Viện Kim Cang - 4771 Brown Mills Rd, Lithonia GA 30038, để kiết giới An Cư. Trường hạ bắt đầu từ 7/17/2019 - 7/27/2019.

Kính mời quý Phật Tử cùng về tu học và thính Pháp vào mỗi tối từ 7:30 pm - 9:00pm

Chương Trình Giảng Pháp:

  • Thursday 7/18/19: Hòa Thượng Thích Phước Tịnh
  • Friday 7/18/19: Hòa Thượng Thích Phước Tịnh
  • Saturday 7/18/19: Hòa Thượng Thích Phước Tịnh
  • Sunday 7/18/19: Hòa Thượng Thích Phước Tịnh

  • Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
    Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
    4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712