Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


LỊCH SINH HOẠT SẮP TỚI

 • Khóa Lễ Chủ Nhật Hàng Tuần vào lúc 12pm.
 • ĐẠI LỄ VU LAN:
          - Vào ngày Sunday, 14 Tháng 8 Năm 2022 Âm Lịch: Lúc: 10:30am - 5:00pm

  Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:
  Sám Hối: Vào ngày:   Friday 8/26/2022 Âm Lịch: Lúc: 7:30 pm
  Lễ Vía Đức Địa Tạng: Vào ngày:   Sunday 8/28/2022 Âm Lịch: Lúc: 11:50am - 1:30pm
  Bát Quan Trai: Vào ngày:   Saturday 9/3/2022 Âm Lịch: Lúc: 10:00am


   Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu - 2022


  Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 sẽ được tổ chức tại tu viện Kim Cang vào ngày 14 tháng 8 năm 2022.


  Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
  Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
  4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712