Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


LỊCH SINH HOẠT SẮP TỚI

An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/16 tới 7/28: Vào ngày Friday, 20 Tháng 7 Năm 2018 Âm Lịch: Lúc:

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:
Bát Quan Trai: Vào ngày:   Saturday 7/21/2018 Âm Lịch:
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/16 tới 7/28: Vào ngày:   Tuesday 7/24/2018 Âm Lịch:
Sám Hối: Vào ngày:   Thursday 7/26/2018 Âm Lịch:


 An Cư Kiết Hạ & Khóa Tu Học 2 tuầnAn Cư Kiết Hạ 2018

Tu Viện Kim Cang tổ chức An Cư Kiết Hạ cho chư Tăng Ni Georgia và các vùng lân cận từ ngày 16 tháng 7 tới ngày 28 tháng 7, 2018. Trong thời gian an cư kiết hạ, chư tăng ni sẽ giảng pháp cho đại chúng vào lúc 7:30 pm mỗi ngày theo thời khóa biểu sau:

  • 7/16 & 7/17: Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh
  • 7/18 tới 7/21: Hòa thượng Thích Phước Tịnh
  • 7/22: Hòa thượng Thích Phước Tịnh at 12:00PM
  • 7/23 - 7/28: sẽ thông báo sau

Xin quý vị xem thời khóa biểu an cư đính kèm


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712