Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


Upcoming Events


Retreat for Children - Buddhism Study

Date: 11/12/2022

Time: 10:00 AM - 5:00 PM

Children under 18 will join a Buddhist retreat at Kim Cang Monastery to reflect, immerse themselves in study and practice.Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712