Tu Viện Kim Cang - Georgia


Đại Lễ Vu Lan 2022
(139)


Đại Lễ Phật Đản Năm 2022
(161)


Lễ Giao Thừa Mừng Xuân Nhâm Dần 2022
(51)


Lễ Tưởng Niệm Thiền Sư Nhất Hạnh
(70)


Đại Lễ Vu Lan 2021
(90)


Đại Lễ Phật Đản Năm 2021
(107)


Lễ Giao Thừa Mừng Xuân Tân Sửu 2021
(43)


Đại Lễ Vu Lan 2020
(83)


Đại Lễ Phật Đản Chung Georgia Năm 2020
(115)


Đại Lễ Phật Đản Năm 2020
(19)


Đại Lễ Vu Lan 2019
(61)


An Cư Kiết Hạ 2019
(96)


Đại Lễ Phật Đản Năm 2019 by LT
(150)


Đại Lễ Phật Đản Năm 2019
(114)


Lễ Giao Thừa 2019
(96)


Đại Lễ Vu Lan 2018
(105)


Thiền Trà 2018
(57)


Lễ Mãn Hạ 2018
(32)


Khất Thực 2018
(66)

Page: 1 2 3 4 5


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712