Tu Viện Kim Cang - Georgia


Lễ Giao Thừa Mừng Xuân Canh Tý 2020
(95)


Đại Lễ Vu Lan 2019
(61)


An Cư Kiết Hạ 2019
(96)


Đại Lễ Phật Đản Năm 2019 by LT
(150)


Đại Lễ Phật Đản Năm 2019
(114)


Lễ Giao Thừa 2019
(96)


Đại Lễ Vu Lan 2018
(105)


Thiền Trà 2018
(57)


Lễ Mãn Hạ 2018
(32)


Khất Thực 2018
(66)


Đại Lễ Phật Đản 2018 - PL 2562
(115)


Lễ Giao Thừa Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
(122)


Đại Lễ Vu Lan 2017
(109)


Khất Thực 2017
(66)


Lễ Giao Thừa Mừng Xuân Đinh Dậu 2017
(59)


Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2016 - Tu Viện Kim Cang
(120)


An Cư Kiết Hạ 2016 - Tu Viện Kim Cang
(99)


An Cư Kiết Hạ 2016 - Chủ Nhật 7/24/16
(53)


Đại Lễ Phật Đản 2016 PL.2560 @ TVKC
(89)

Page: 1 2 3 4 5


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712