Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


LỊCH SINH HOẠT TOÀN NĂM 2020
Export to ICS

Ngày Dương Lịch Ngày Âm Lịch Lễ
 • Saturday, 1/4/2020
Bát Quan Trai
 • Sunday, 1/5/2020
Lễ Vía Phật Thành Đạo
 • Wednesday, 1/8/2020
Sám Hối
 • Friday, 1/24/2020
Sám Hối
 • Friday, 1/24/2020
LỄ GIAO THỪA (Friday) Sám Hối
 • Saturday, 1/25/2020
TẾT CANH TÝ (Saturday)
 • Saturday, 2/1/2020
Bát Quan Trai
 • Friday, 2/7/2020
Sám Hối
 • Sunday, 2/9/2020
CÚNG RẰM THÁNG GIÊNG
 • Saturday, 2/22/2020
Sám Hối
 • Sunday, 3/1/2020
Lễ Vía Phật Xuất Gia
 • Saturday, 3/7/2020
Bát Quan Trai
 • Saturday, 3/7/2020
Sám Hối
 • Sunday, 3/8/2020
Lễ Vía Phật Niết Bàn
 • Sunday, 3/15/2020
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Monday, 3/23/2020
Sám Hối
 • Saturday, 4/4/2020
Bát Quan Trai
 • Monday, 4/6/2020
Sám Hối
 • Wednesday, 4/22/2020
Sám Hối
 • Saturday, 5/2/2020
Bát Quan Trai
 • Sunday, 5/3/2020
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (Virtual)
 • Wednesday, 5/6/2020
Sám Hối
 • Friday, 5/22/2020
Sám Hối
 • Friday, 6/5/2020
Sám Hối
 • Saturday, 6/6/2020
Bát Quan Trai
 • Saturday, 6/20/2020
Sám Hối
 • Saturday, 7/4/2020
Sám Hối
 • Saturday, 7/4/2020
Bát Quan Trai
 • Wednesday, 7/15/2020
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 10 ngày từ 7/15 tới 7/25
 • Monday, 7/20/2020
Sám Hối
 • Friday, 7/24/2020
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 10 ngày từ 7/15 tới 7/25 - Trà Đàm
 • Saturday, 8/1/2020
Bát Quan Trai
 • Monday, 8/3/2020
Sám Hối
 • Sunday, 8/9/2020
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Tuesday, 8/18/2020
Sám Hối
 • Sunday, 8/30/2020
ĐẠI LỄ VU LAN
 • Tuesday, 9/1/2020
Sám Hối
 • Saturday, 9/5/2020
Bát Quan Trai
 • Sunday, 9/13/2020
Lễ Vía Đức Địa Tạng
 • Wednesday, 9/16/2020
Sám Hối
 • Wednesday, 9/30/2020
Sám Hối
 • Saturday, 10/3/2020
Bát Quan Trai
 • Sunday, 10/4/2020
Tết Trung Thu
 • Friday, 10/16/2020
Sám Hối
 • Friday, 10/30/2020
Sám Hối
 • Sunday, 11/1/2020
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Saturday, 11/7/2020
Bát Quan Trai
 • Saturday, 11/14/2020
Sám Hối
 • Sunday, 11/15/2020
Lễ Vía Phật Dược Sư
 • Saturday, 11/28/2020
Sám Hối
 • Sunday, 11/29/2020
Rằm Tháng Mười
 • Saturday, 12/5/2020
Bát Quan Trai
 • Monday, 12/14/2020
Sám Hối
 • Thursday, 12/24/2020
Khóa Tu Mùa Đông Dành cho Tuổi Trẻ - từ 12/24/19 tới 12/27/19
 • Sunday, 12/27/2020
Lễ Vía Phật A Di Đà
 • Monday, 12/28/2020
Sám Hối
 • Thursday, 2/11/2021
GIAO THỪA TÂN SỬU 2021 (THURSDAY)
 • Friday, 2/12/2021
TẾT TÂN SỬU 2021 (FRIDAY)

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712