Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


LỊCH SINH HOẠT TOÀN NĂM 2019
Export to ICS

Ngày Dương Lịch Ngày Âm Lịch Lễ
 • Saturday, 1/5/2019
Sám Hối
 • Sunday, 1/13/2019
Lễ Vía Phật Thành Đạo
 • Saturday, 1/19/2019
Bát Quan Trai
 • Saturday, 1/19/2019
Sám Hối
 • Monday, 2/4/2019
LỄ GIAO THỪA (Monday) Sám Hối
 • Monday, 2/4/2019
Sám Hối
 • Tuesday, 2/5/2019
TẾT KỶ HỢI (Tuesday)
 • Saturday, 2/16/2019
Bát Quan Trai
 • Sunday, 2/17/2019
Rằm Tháng Giêng
 • Monday, 2/18/2019
Sám Hối
 • Wednesday, 3/6/2019
Sám Hối
 • Sunday, 3/10/2019
Lễ Vía Phật Xuất Gia
 • Saturday, 3/16/2019
Bát Quan Trai
 • Sunday, 3/17/2019
Lễ Vía Phật Niết Bàn
 • Wednesday, 3/20/2019
Sám Hối
 • Sunday, 3/24/2019
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Thursday, 4/4/2019
Sám Hối
 • Thursday, 4/18/2019
Sám Hối
 • Saturday, 4/20/2019
Bát Quan Trai
 • Saturday, 5/4/2019
Sám Hối
 • Saturday, 5/18/2019
Sám Hối
 • Saturday, 5/18/2019
Bát Quan Trai
 • Sunday, 5/19/2019
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
 • Sunday, 6/2/2019
Sám Hối
 • Saturday, 6/15/2019
Bát Quan Trai
 • Sunday, 6/16/2019
Sám Hối
 • Tuesday, 7/2/2019
Sám Hối
 • Tuesday, 7/16/2019
Sám Hối
 • Wednesday, 7/17/2019
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/17 tới 7/27
 • Saturday, 7/20/2019
Bát Quan Trai
 • Saturday, 7/20/2019
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/17 tới 7/27 - Bát Quan Trai
 • Sunday, 7/21/2019
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Friday, 7/26/2019
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/17 tới 7/27 - Trà Đàm
 • Wednesday, 7/31/2019
Sám Hối
 • Sunday, 8/11/2019
ĐẠI LỄ VU LAN
 • Wednesday, 8/14/2019
Sám Hối
 • Saturday, 8/17/2019
Bát Quan Trai
 • Thursday, 8/29/2019
Sám Hối
 • Sunday, 9/1/2019
Lễ Vía Đức Địa Tạng
 • Thursday, 9/12/2019
Sám Hối
 • Sunday, 9/15/2019
Tết Trung Thu
 • Saturday, 9/21/2019
Bát Quan Trai
 • Saturday, 9/28/2019
Sám Hối
 • Saturday, 10/12/2019
Sám Hối
 • Saturday, 10/19/2019
Bát Quan Trai
 • Sunday, 10/20/2019
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Sunday, 10/27/2019
Lễ Vía Phật Dược Sư
 • Sunday, 10/27/2019
Sám Hối
 • Sunday, 11/10/2019
Sám Hối
 • Sunday, 11/10/2019
Rằm Tháng Mười
 • Saturday, 11/16/2019
Bát Quan Trai
 • Monday, 11/25/2019
Sám Hối
 • Monday, 12/9/2019
Sám Hối
 • Sunday, 12/15/2019
Lễ Vía Phật A Di Đà
 • Saturday, 12/21/2019
Bát Quan Trai
 • Sunday, 12/22/2019
Khóa Tu Mùa Đông Dành cho Tuổi Trẻ - 4 ngày từ 12/22/19 tới 12/25/19
 • Wednesday, 12/25/2019
Sám Hối
 • Saturday, 1/25/2020
GIAO THỪA CANH TÝ 2020 (FRIDAY)
 • Sunday, 1/26/2020
TẾT CANH TÝ 2020 (SATURDAY)

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712