Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


LỊCH SINH HOẠT TOÀN NĂM 2022
Export to ICS

Ngày Dương Lịch Ngày Âm Lịch Lễ
 • Saturday, 1/1/2022
Bát Quan Trai
 • Sunday, 1/9/2022
Lễ Vía Phật Thành Đạo
 • Sunday, 1/16/2022
Sám Hối
 • Monday, 1/31/2022
LỄ GIAO THỪA (Monday) Sám Hối
 • Monday, 1/31/2022
Sám Hối
 • Tuesday, 2/1/2022
Cúng Ngọ và dâng sớ cầu siêu trong dịp Tết
 • Tuesday, 2/1/2022
Lễ Vía Đức Di Lạc cầu an đầu năm
 • Tuesday, 2/1/2022
TẾT NHÂM DẦN (Tuesday)
 • Tuesday, 2/1/2022
Khai Kinh Dược Sư và dâng sớ cầu an đầu năm
 • Wednesday, 2/2/2022
Cúng Ngọ và dâng sớ cầu siêu trong dịp Tết
 • Wednesday, 2/2/2022
Tụng Kinh Dược Sư và dâng sớ cầu an đầu năm
 • Thursday, 2/3/2022
Cúng Ngọ, dâng sớ cầu siêu và cúng tiễn ông bà
 • Saturday, 2/5/2022
Bát Quan Trai
 • Tuesday, 2/8/2022
Lễ Cúng Sao Hội
 • Sunday, 2/13/2022
CÚNG RẰM THÁNG GIÊNG
 • Monday, 2/14/2022
Tụng Kinh Dược Sư và dâng sớ cầu an đầu năm
 • Monday, 2/14/2022
Sám Hối
 • Wednesday, 3/2/2022
Sám Hối
 • Saturday, 3/5/2022
Bát Quan Trai
 • Sunday, 3/6/2022
Lễ Vía Phật Xuất Gia
 • Sunday, 3/13/2022
Lễ Vía Phật Niết Bàn
 • Wednesday, 3/16/2022
Sám Hối
 • Sunday, 3/20/2022
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Thursday, 3/31/2022
Sám Hối
 • Saturday, 4/2/2022
Bát Quan Trai
 • Thursday, 4/14/2022
Sám Hối
 • Saturday, 4/30/2022
Sám Hối
 • Saturday, 5/7/2022
Bát Quan Trai
 • Saturday, 5/14/2022
Sám Hối
 • Sunday, 5/15/2022
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
 • Sunday, 5/29/2022
Sám Hối
 • Saturday, 6/4/2022
Bát Quan Trai
 • Sunday, 6/12/2022
Sám Hối
 • Tuesday, 6/28/2022
Sám Hối
 • Saturday, 7/2/2022
Bát Quan Trai
 • Tuesday, 7/12/2022
Sám Hối
 • Sunday, 7/17/2022
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Wednesday, 7/20/2022
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 10 ngày từ 7/20 tới 7/30
 • Thursday, 7/28/2022
Sám Hối
 • Friday, 7/29/2022
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 10 ngày từ 7/20 tới 7/30 - Trà Đàm
 • Saturday, 8/6/2022
Bát Quan Trai
 • Thursday, 8/11/2022
Sám Hối
 • Sunday, 8/14/2022
ĐẠI LỄ VU LAN
 • Friday, 8/26/2022
Sám Hối
 • Sunday, 8/28/2022
Lễ Vía Đức Địa Tạng
 • Saturday, 9/3/2022
Bát Quan Trai
 • Friday, 9/9/2022
Sám Hối
 • Saturday, 9/10/2022
Tết Trung Thu
 • Sunday, 9/25/2022
Sám Hối
 • Saturday, 10/1/2022
Bát Quan Trai
 • Sunday, 10/9/2022
Sám Hối
 • Sunday, 10/16/2022
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Sunday, 10/23/2022
Lễ Vía Phật Dược Sư
 • Monday, 10/24/2022
Sám Hối
 • Saturday, 11/5/2022
Bát Quan Trai
 • Sunday, 11/6/2022
Rằm Tháng Mười
 • Monday, 11/7/2022
Sám Hối
 • Wednesday, 11/23/2022
Sám Hối
 • Saturday, 12/3/2022
Bát Quan Trai
 • Wednesday, 12/7/2022
Sám Hối
 • Sunday, 12/11/2022
Lễ Vía Phật A Di Đà
 • Thursday, 12/22/2022
Sám Hối
 • Saturday, 1/21/2023
GIAO THỪA TẾT QUÝ MÃO (SATURDAY)
 • Saturday, 1/21/2023
Sám Hối
 • Sunday, 1/22/2023
TẾT QUÝ MÃO 2023 (SUNDAY)
 • Tuesday, 12/24/2024
Place Holder - Khóa Tu Mùa Đông Dành cho Tuổi Trẻ - từ 12/24/21 tới 12/26/19

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712